head_banner
Vi har 130 sett med ulike produksjons- og testutstyr, for eksempel storskala CNC-maskineringssentre, og har nesten 100 anleggsmidler.milliarder.For tiden er det 160 ansatte, og FoU-tekniske talenter står for mer enn 30%.